Pořadatelé a partneři

Pořadatel

foto

Oswald a.s.

Společnost se od svého vzniku zabývá vedením účetnictví a mezd. Vykonává také daňové poradenství a je zapsána do evidence v seznamu právnických osob, které poskytují daňové poradenství. Společnost je zapsána také jako auditorská společnost.

Oswald a.s. se od svého vzniku věnuje vzdělávání. Vzdělávání je poskytováno zejména on-line způsobem na našem vzdělávacím a informačním portále: www.ucetni-portal.cz. Zakladatelka společnosti Ing. Pěva Čouková přednáší rovněž pro externí agentury (zejména KDP ČR a 1. VOX), přednášková činnost je zaměřena na účetnictví v návaznosti na daně a obchodní zákoník, přeměny obchodních společností.

www.oswald.cz

Spolupořadatel

foto

UKZ.CZ s.r.o.

Zakladatelkou firmy UKZ.CZ s.r.o. je Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňová poradkyně, členka neziskové a DPH sekce odborného kolegia komory daňových poradců. Naše společnost od svého vzniku poskytuje služby jako akreditovaná vzdělávací instituce u MVČR a u MŠMT. Další naší činností je daňové a účetní poradenství a zpracování účetnictví včetně činnosti odborného konzultanta v rámci veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací. Vzděláváme úředníky ÚSC a příspěvkových organizací a dále i podnikatelské subjekty. Naše vzdělávací činnost je zaměřena hlavně na oblast daní, účetnictví, mezd, správních a místních poplatků. Zakladatelka společnosti Ing. Bc. Lenka Zábojová, je rovněž i lektorkou pro úředníky, její přednášková činnost je zaměřena na účetnictví a daně v návaznosti zejména na zákon o obcích a zákon o rozpočtových pravidlech.

www.ukz.cz

Partneři

foto

Agentura BOVA

Agentura BOVA působí v oblasti profesionálního vzdělávání dospělých od roku 1991, v roce 1994 svou  činnost rozšířila o vydavatelství právnické a ekonomické literatury (nakladatelství POLYGON). Spolupracují výhradně se špičkovými odborníky z oblastí obchodního, stavebního, pracovního a správního práva, účetnictví, daní, cel, životního prostředí a se specialisty dalších odborností.

Cílem agentury je poskytovat svým klientům ty nejlepší informace "z první ruky" – tedy přímo od autorů a spoluautorů příslušných legislativních norem, a to jak na seminářích, tak v odborných publikacích.

foto

ATLAS consulting spol. s r.o.

Společnost ATLAS consulting spol. s r.o. je jedním z předních českých výrobců software.

Vyvíjíme a dodáváme moderní právní a ekonomické informační systémy pro malé, střední a velké společnosti. Naše řešení jsou efektivní, spolehlivá a uživatelsky přívětivá.
Oceníte je při běžné každodenní práci, ale také při rozhodování a řízení, při tvorbě a realizaci strategií pro optimalizaci nákladů i v dalších činnostech. Díky právním informačním systémům naší společnosti budete mít všechny informace dostupné, kdekoli a kdykoli je budete potřebovat.

foto

Vision Praha s.r.o.

Společnost Vision Praha s.r.o. se zabývá tvorbou a implementací ekonomických a výrobních informačních systémů, dodávkami výpočetní techniky (výkonné síťové servery, pracovní a grafické stanice, hardwarové komponenty a periferie, sítě) a realizacemi integrovaných řešení. Kořeny společnosti sahají do roku 1992. Za více než 17 let působení na českém trhu se především díky kvalitním produktům podařilo vybudovat rozsáhlou klientelu čítající několik set zákazníků, a proto lze říci, že dnes patří Vision Praha s.r.o. k významným dodavatelů informačních systémů v segmentu středních a větších firem.

© 2013 OSWALD, a.s. | Všechna práva vyhrazena | webdesign 2bcreative.cz | webcode 123 DESIGN & JohnyF